JABLONEC NAD NISOU       

Kontaktujte nás

2. třída: Domácí příprava - období 16. 11. - 20. 11.

ČESKÝ JAZYK

 

 

Nauč se říkanku:

Do deště když slunce svítí,

nad domem je duha,

barevná je jako kvítí

a nad ní je druhá. (Zakroužkuj barevně všechna písmena D, d)

SLABIKÁŘ – str. 28 - 29 číst každý den alespoň 3x každou stránku

str. 30 - 31

PÍSANKA – str. 2/35 – 2/36 – opakování písmene š

str. 2/37 – písmeno d

slabikář str. 120 (napiš do sešitu 3 řádky nahoře)

Pracovní list 1 – úkol 1.-Říkej slova podle obrázků. Uslyšíš-li ve slově š,

dej obrázek do kroužku.

úkol 2.-Procvičuj čtení slov v řádcích i ve sloupečcích

úkol 3.-Tři slova se ve cvičení opakují. Najdi je a podtrhni.

úkol 4.-Přečti a dokonči větu vhodným slovem z druhého

sloupečku. Spojení vyznač čarou.

úkol 5.-Přečti věty a podtrhni slabiky s písmenem š.


 

K procvičování můžete využít internetové stránky: www.skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida, www.rysava.websnadno.cz (čtení, psaní 1.třída)


 

MATEMATIKA

Zopakuj si číselnou řadu:

1 2 3 4 5 6

Dopiš číselnou řadu:

 

 

3

 

 

6

 

2

 

4

5

 

 

2

 

 

5

6

1

 

 

4

 

 


 

Učebnice str. 8 - 9 - ústně, str. 9/ cv.4 – napiš do sešitu

Pracovní sešit str.11 – 14

Pracovní list - úkol 1- Dokresli a napiš příklad

úkol 2-Vypočítej příklady a vybarvi největší kouli modře

 

Procvičování: https://skolakov.eu/matematika-1-trida

www.rysava.websnadno.cz (matematika 1.třída-1.pololetí-spočítej předměty na obrázku, sčítání a odčítání do 6, procvičujeme počítání do 6)


 

PRVOUKA

Části lidského těla

Pracovní list – 1. Jmenuj části těla a ukazuj je na sobě

2. Dokresli správně obličej a vlasy

3. Obkresli svoji ruku na pracovní list. Kolik máš prstů

a jedné ruce?

Procvičování: www.skolakov.cz (prvouka-2.třída-člověk)

www.rysava.websnadno.cz (prvouka 1. třída-2.pololetí-části lidského těla)

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola
Kamenná 404/4,
466 01 Jablonec nad Nisou
tel: +420 778 525 991
e-mail: reditel@zskamennajbc.cz

Fanděte nám

Copyright © 2015 Základní a mateřská škola Kamenná 404/4 Jablonec nad Nisou Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek