JABLONEC NAD NISOU

Kontaktujte nás

8. třída: Domácí příprava - období 1. 3. - 5. 3.

Milí žáci,

jak jsme si řekli již v pátek, před zahájením plnění zadaných úkolů vás prosím o doplnění všech předchozích cvičení, která jste z jakéhokoliv důvodu nevypracovali.

Doplňování do pracovního sešitu je jednodušší, protože máte vše předpřipravené. Pokuste se zejména o řádnou úpravu a v matematice se nebojte dělat si pomocné výpočty klidně na okraj listu pracovního sešitu. Je pro mě důležité vidět postup, jak jste dosáhli výsledku.

Matematika – pracovní sešit

Dopsat všechna cvičení do strany 11.

U dělení dvouciferným dělitelem nezapomeňte pracovat se zaokrouhlováním.

Dále soustavně procvičuj násobilku, navštiv a řeš tobě známé logické hry na:

www.mathplayground.com

 

Český jazyk  – učebnice

V úvodu se prosím zaměřte na zopakování vyjmenovaných slov na straně 15. Zkuste zpaměti.

Dále doplňte cvičení, která budou zaměřena na vyhledávání podstatných jmen a určování rodů a čísel (jednotné x množné). Jak bylo řečeno již v pátek, pády neurčujte.

Str. 25 cvičení 7, 8, 9, 10, 11.

Tak držím palceJJJJJJ.

Po vypracování všech cvičení si soustavně opakuj vyjmenovaná slova.

Dále procvičuj techniku plynulého čtení s porozuměním na libovolném článku v čítance, časopisu či knize.

 

 

Dějepis

Národní obrození

Zdravím Vás, dnes si povíme něco o národním obrození, ve kterém se začala probouzet česká kultura. Především byl rekonstruován český jazyk, jehož zbytky se udržovaly pouze na vesnicích ve značně poněmčelé podobě.

Přečtěte si tento tex a opište si ho do sešitu:

Po porážce v bitvě na Bílé hoře došlo k masivní rekatolizaci a poněmčování českých zemí. Němčina se na dalších 200 let stala jediným dorozumívacím jazykem v celé říši. Spousta dalších národů, která měla jazyk odlišný, se musela přizpůsobit. Za 50 let po Bílé hoře již pak mluvil německy téměř každý.

Národním obrozením rozumíme především rozvoj české kultury. Spousta národnostně smýšlejících osob se začala hlásit k české kultuře. Především pak spisovatelé, malíři, básníci. Jejich společná činnost vyústila ve zbudování Národního divadla, jehož výzdoba – sochy, malby, apod. nese značné odkazy na českou kulturu.

Češi dlouho toužili po své vlastní původní kultuře, která během poněmčování prakticky zanikla. Oživení přineslo až objevení Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského. O nich si více povíme příště.

 

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola
Kamenná 404/4,
466 01 Jablonec nad Nisou
tel: +420 778 525 991
e-mail: reditel@zskamennajbc.cz

Fanděte nám

Copyright ©  Základní a mateřská škola Kamenná 404/4 Jablonec nad Nisou Všechna práva vyhrazena. GDPR // Tvorba webových stránek