JABLONEC NAD NISOU

Kontaktujte nás

6. třída: Domácí příprava - období 1. 3. - 5. 3.

ČTENÍ= z Čítanky:

Str.32= opsat do sešitu báseň Ráj domova - Jan Čarek

(dbát na úpravu slok v básnia vynechávat mezi slokami volný řádek).

Potom se báseň naučit zpaměti!

Str.29-30 = přečíst si článek „Kdy je tatínek nejmilejší“- ( Helena Šmahelová)

Na str.30 = opsat otázky k textu (oranžový odstavec) a vypracovat otázky do sešitu.

Str.31 = přečíst článek Skok – ( Lev Nikolajevič Tolstoj )

Za článkem úkol = oranžové písmo opsat  a písemně vypracovat úkoly.

 

 ČESKÝ JAZYK – Učebnice:

 Str.31/cv.5 – opsat a doplnit chybějící hlásky

Str.32/cv.6 – opsat a pak přepis do množného čísla – pozor na pravopis (zdůvodňujte si hlásky!)

Str.32/cv.7 –opsat podstatná jména a určit jejich rody   

Str.32/cv.8 – opsat a doplnit neúplná slova a znaménka za větami

Str.33/cv.9 –Pojmenuj věci z obrázků a napiš je do sloupečku a vždy urči rod podstatného jména

Str.33/cv.10 – doplnit slova a opsat cvičení, pak vypsat podstatná jména a určit rody

Str.33/cv.11- Nakreslit mřížku s písmenky a hledat v nich pět podstatných jmen rodu mužského a vypsat je.

Str.34/cv.12 –Opiš a doplň Hádanky.

 

MATEMATIKA z učebnice :

Str.39/ př. 25, př. 27, př. 28, př. 30, př. 31.

Str.40/ př. 1, př. 3, př. 4.

Str.41/ př.6, př.8, př.9, př.10, př.11 .

Str.42/ př.15, př.16 .

Str.43/ př.18, př.20, př.21, př.23 .

Pokud si nevíte s něčím rady, volejte na moje tel.č.je v žákovské knížce na první straně.

Jedná se o opakování a procvičování, takže zatím nic nového.

Přeju, ať se vám práce daří! Třídní učitelka Mgr.Helena Bursová

 

Dějepis

Jak žili Řekové

Zdravím Vás, dnes si krátce zopakujeme, jak žili Řekové ve starověku. Podívejte se na následující úkoly:

1) Přečtěte si tento text:

Řekové se rádi nechávali živit prací otroků, kterých bylo v Řecku mnoho. Otroci měli postavení pracovního nástroje a jejich pán je musel draze koupit. Na práci jako takovou se svobodní Řekové dívali s opovržením. Práci brali jako něco, co je hodno pouze otroků. A tak se lidé ve starověkém Řecku rádi nechávali živit otroky. Ti chudší však žádné otroky neměli, protože si jejich nákup nemohli dovolit. Proto se o svou obživu starali sami. V Řecku kvetl čilý obchod, obdělávání polí a řemesla.

Žena byla svobodná jen napůl. Ženy neměly plnou svobodu jako muži. Nesměly chodit do divadel, nesměly se účastnit sportovních her a byly jim zakázané též slavnostní hostiny. V Řecku byly všechny zábavy a radosti výhradně mužskou záležitostí. Na rozdíl od otroků však ženy měly lepší postavení, protože nemusely pracovat. Pečovali pouze o domácnost a pakliže jejich manželé mívali otroky, mohla jim žena rozdělovat úkoly.

Řekové byli velmi bojovní a neustále spolu válčili. Jen zřídka však bojovali s jinými národy. Nejčastěji mezi sebou válčily jednotlivé městské státy. Řecká kultura prakticky zanikla pouze díky tomu, že se městské státy nedokázali nikdy sjednotit a namísto spolupráce volily válku. Dále byla pro zánik Řecka smrtící skutečnost, že Řekové brali práci jako něco podřadného a přenechávali ji otrokům.

Vznikla zde demokracie jakožto rovné hlasování svobodných občanů. To je největší plod řecké kultury, který máme ve své civilizaci zakořeněn i my.

2) Napište si do sešitu následující zápis:

Jak žili Řekové

Řekové se rádi nechávali živit prací otroků, kterých bylo v Řecku mnoho. Otroci měli postavení pracovního nástroje. Žena byla svobodná jen napůl. Ženy nesměly chodit do divadel, nesměly se účastnit žádných hostin ani sportovních her. Řekové usilovali o vyváženost těla a ducha. Ducha rozvíjeli věnováním se vědám a tělo ve sportovních disciplínách. Muži pak mezi sebou hlasovali a vybírali své zástupce, kteří je reprezentovali v senátu. Zrodila se tedy první demokracie.

                                                                                                  pan učitel Viktor Polák

 

Anglický jazyk

Přepíš názvy číslovek od 0 do 20 do sešitu, a nauč se je. Sešit s přepsanými číslovkami odevzdej na kontrolu do školy 5. 3. 2021.

                                                                                     

                                                                                            paní učitelka Erika Jurigová

 

 

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola
Kamenná 404/4,
466 01 Jablonec nad Nisou
tel: +420 778 525 991
e-mail: reditel@zskamennajbc.cz

Fanděte nám

Copyright ©  Základní a mateřská škola Kamenná 404/4 Jablonec nad Nisou Všechna práva vyhrazena. GDPR // Tvorba webových stránek