JABLONEC NAD NISOU

Kontaktujte nás

4. třída: Domácí příprava - období 29. 3. - 9. 4.

ČESKÝ  JAZYK

VYPRACUJ :

1.Zapiš, kolik písmen mají tato slova:

tráva_____ automobil_____   hračka_____   pejsek____  beránek____ 

palice____  hlavička____  mazanec____  Velikonoce_____  nosík____ 

pomlázka____  chůze____list____vajíčko_____strom_____

bobr____  větev____  voda____  vydra_____studánka_____

bříza____  vrba_____  jírovec____  olše____  lípa____  javor____  dub____

 

2.Doplň  a  nebo  á,  příklad: sk – l -     po doplnění je to skála:

Širok-  , br- nk -  ,  m – l - ,  p – st,  m – st, sl – dk - ,  povidl - , š – ty, t - bor

 

3.Rozděl slova na slabiky podle vzoru:  ku-pu-je-me

jaro______________________ mládě____________________________

mazanec_____________________jehně_____________________________

ovoce____________________borůvky___________________________

travička____________________pták_____________________________

šátek______________________dub______________________________

beránek______________________vajíčko_____________________________

pes__________________bříza____________________________________

zpívání________________________kytara____________________________

cesta___________________________zeleň____________________________

4. Doplň vhodná slova:

Mezi jarní měsíce patří duben, květen a ____________________________.

Na Velikonoce se peče_________________________________________.

Co se ti nejvíce líbí na Velikonocích?( Říká se jim také svátky JARA.)________

______________________________________________________________

5. Doplň slova opačného významu, např: světlo – tma

teplo-______________________, černá-_________________________

zlo-_______________________, začátek-__________________________

vlevo-_______________________, dole-________________________

pomalu-______________________, krátký-________________________

daleko-_______________________, světlý-_________________________

 

6.Rozděl slova na slabiky a  urči počet hlásek (písmenek) u těchto slov:

Velikonoce,  beránek,  pomlázka,  mazanec,  vajíčka,  travička,  vrba,  kočičky, jehnědy,  mláďata,  barvičky,  strom,  bříza,  list,  ovce,  salát,  jaro,  svátek.

 

7.Čítanka–str.38 básničky Velikonoční a Kuličky, přečti a odpověz na otázky:

1.O čem ses dozvěděl v básničce Velikonoční?_____________________

____________________________________________________________

2.Co se tam hledá a co tam roste?_________________________________

_____________________________________________________________

3.O kterém ročním období se mluví?_______________________________

4.Které barvy jsou v básničce Kuličky?______________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

MATEMATIKA

 

1.Zopakuj si násobilky:

-Napiš násobilku 4:

________________________________________________________________

-Napiš násobilku 5:

________________________________________________________________

-Napiš násobilku 6:

________________________________________________________________

2.Vypočítej:

4 * 5 =

 

4 * 3 =

 

8 * 2 =

 

5 * 5 =

 

3 * 3 =

 

5 * 3 =

 

7 * 2 =

 

6 * 4 =

 

10 * 5=

 

10 * 2=

 

10 * 3=

 

10 * 4=

 

8 * 4 =

 

7 * 4 =

 

8 * 3 =

 

7 * 3 =

 

0 * 4 =

 

6 * 4 =

 

9 * 3 =

 

6 * 2 =

 

3 * 0 =

 

2 * 6 =

 

1 * 2 =

 

4 * 4 =

 

3 * 3 =

 

2 * 2 =

 

5 * 5 =

  

1 * 1 =

 

1 * 3 =

 

4 * 3 =

 

6 * 3 =

 

2 * 3 =

 

3 * 5 =

 

8 * 3 =

 

5 * 3 =

 

3 * 4 =

 

6 * 5 =

 

8 * 5 =

 

1 * 5 =

 

2 * 5 =

 

9 * 5 =

 

4 * 5 = 

 

7 * 5 =

 

0 * 5 =

 

5 * 5 =

 

1 * 4 =

 

4 * 4 =

 

6 * 4 =

 

9 * 4 =

 

7 * 4 =

 

2 * 4 =

 

3 * 4 =

 

 

3.Dělění, vypočítej příklady:

16 : 4 =                       20 : 4 =                       0 : 4 =                          40 : 4 =          

12 : 2 =                       20 : 2   =                     8 : 2 =                          18 : 2 =

36 : 4 =                       4 : 4 =                         24 : 4 =                       28 : 4 =

0 : 3 =                         9 : 3 =                         27 : 3 =                       15 : 3 =

3 : 3 =                         12 : 3 =                       24 : 3 =                       30 : 3 =

6 : 2 =                         10 : 2 =                       14 : 2 =                       2  : 2 =

50 : 5 =                       10 : 5 =                       25 : 5 =                       15 : 5 =

45 : 5 =                       35 : 5 =                       5 : 5 =                          0 : 5 =

15 : 5 =                       30 : 5 =                       25 : 5 =                       20 : 5 =

 

4. Podtrhni čísla, která jsou dělitelná šesti:

30, 41, 60, 28, 24, 13, 6, 20, 47, 18, 50, 12, 42, 10, 8, 5, 54, 25, 48, 32, 38, 36, 45, 17, 9, 3, 36

 

5.Čísla seřaď od nejmenšího čísla po největší číslo.

30, 41, 60, 28, 24, 13, 6, 20, 47, 18, 50, 12, 42, 10, 8, 5, 54, 25, 48, 32, 38, 36, 45, 17, 9, 3, 36

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6.V číselné  řadě  zakroužkuj násobky 6:

0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11, 12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20

21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,

39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,

57,  58,  59,  60

 

7.Vypočítej:

1 * 6 =                        3 * 6 =                        2 * 6 =                        4 * 6 =

6 * 6 =                        5 * 6 =                        8 * 6 =                         0 * 6 =

10 * 6 =                      7 * 6 =                        9 * 6 =                         5 * 6 =

8.Vypočítej slovní úlohu:

Roman má 40 autíček. Pavel jich má 5krát méně. Kolik autíček má Pavel?

Příklad:_________________________________

Slovní odpověď:_______________________________________________

9.Vypočítej slovní úlohu:

Anetě je 9 let. Babička je 6krát starší než Aneta. Kolik let je babičce?

Příklad:_________________________________

Slovní odpověď:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

 

10.Porovnej a doplň větší, menší rovná se >  <  = :

25 – 3 ___  5 * 3                                                                    7 * 5 ___ 37 + 5

33 – 4 ___  8 * 5                                                                    9 * 4 ___ 30 + 7

10 * 3 ___ 42 + 6                                                                  8 * 2 ___ 16 + 3

6 * 4  ___  20 + 4                                                                  6 * 3 ___ 23 + 6

43 + 4 ___  10 * 6                                                                 10 * 5 ___ 30 - 7

40 + 5 ___ 9 * 5                                                                    0 * 5 ___  40 - 1

 

11.Vypočítej:

93 – 4 = ___               72 – 3 = ___               81 – 8 = ____             45 – 7 = ___

36 – 9 = ___               64 – 9 = ___               84 – 5 = ____             22 – 4 = ___

37 – 9 = ___               84 – 7 = ___               73 – 5 = ____             41 – 3 = ___

63 – 6 = ___               71 – 4 = ___               21 – 2 = ____             92 – 5 = ___

55 – 6 = ___              93 – 8 = ____             54 – 8 = ____             53 – 7 = ___

59 + 4 = ___               68 + 7 = ____             72 + 5 = ___               92 + 9 = ___

46 + 9 = ___               37 + 6 = ____             51 + 2 = ___               75 + 7 = ___

46 + 8 = ___               78 + 9 = ___               66 + 4 = ___               39 + 7 = ___

Procvič si :

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasob6_1.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pocetni_vykony1.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ulohy_1.htm

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

PŘÍRODOVĚDA

 

Odpověz na otázky, můžeš k tomu použít učebnici na stranách 43 až 46.

 

1.Kterým měsícem začíná jaro? Vyber a podtrhni správnou odpověď.

Jaro začíná v březnu, červnu, září, prosinci, únoru, listopadu

 

2.Které tři jarní měsíce znáš? Napiš je: _________________________

____________________________________________________________

 

3.Co se děje na jaře? Spoj čarou, co k sobě patří:

            Ptáci se                                               pučí pupeny.

            Na stromech                           vyrůstají první jarní květiny.

            Ze země                                              vracejí z teplých krajů.

            Řeky se                                              staví hnízda.

            Ptáci si                                               rozvodňují.

 

4.Víš, co je potřeba na jaře dělat na zahrádce a na poli? Správné podtrhni.

Na  zahrádce:  kypříme  půdu,  sejeme  semena,  sázíme  sazenice, 

                         sklízíme   plody.

Na poli:hnojí se,  osévá,  seče  obilí,  oře

 

5.Doplň chybějící slova ve větách, použij slova z nápovědy:

Nápověda: vajíčka, motýl, okusují, housenky, úrodu.

Bělásek je ________________________. Na listy zelí naklade _______________________.

Z vajíček se vylíhnou _____________________________.Ty škodí tím, že ______________

Listy a mohou zničit celou ___________________________________

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola
Kamenná 404/4,
466 01 Jablonec nad Nisou
tel: +420 778 525 991
e-mail: reditel@zskamennajbc.cz

Fanděte nám

Copyright ©  Základní a mateřská škola Kamenná 404/4 Jablonec nad Nisou Všechna práva vyhrazena. GDPR // Tvorba webových stránek