JABLONEC NAD NISOU

Kontaktujte nás

9. třída: Domácí příprava - období 29. 3. - 9. 4.

Vypracovaná cvičení odevzdejte v pátek od 9:00 do 11:30 ve vestibulu školy.

 

Matematika

 

Opakování násobení – přepiš si příklady pod sebe a vynásob

 1. 747 × 91 =
 2. 87 × 23 =
 3. 457 × 15 =
 4. 5 830 × 34 =
 5. 8 387 × 95 =
 6. 9 218 × 16 =

Opakování dělení

 1. 87 910 : 28 =
 2. 90 937 : 54 =
 3. 72 731 : 85 =
 4. 20 439 : 62 =
 5. 54 032 : 73 =
 6. 10 093 : 65 =

 

Opakování písemné sčítání a odčítání

Sčítání – přepiš si čísla pod sebe a sečti

 1. 286 + 719 =
 2. 9 013 + 4960 =
 3. 805 204 + 135 029 =
 4. 541 + 825 =
 5. 578 + 24 603 =
 6. 99 829 + 91 096 =

Odčítání – přepiš si čísla pod sebe a odečti

 1. 6 503 – 924 =
 2. 57 024 – 85 047 =
 3. 9 186 – 708 =
 4. 198 509 – 40 570 =
 5. 305 941 – 79 082 =
 6. 250 985 – 51 709 =

 

Český jazyk

 

 1. Oprav chyby na pohledu. Vyznač je červenou barvou.

Mylá babyčko,

Čas pline jako voda. Je zde pořád sychravo. V voci tu obyčejně bívá teplo, ale hodně hmizu. Myši jsem ještě neviděla. Soutěžila jsem ve skákání v pitlech, prohrála jsem. Prý jsem byla jak hlemížď. Taky jsem šla navštívit starý mlýn. Ten je už zarostlý bilinami a venku se pase dobytek. Uvnitř je prach a pil. No i tak doufám, že jsi na mě pišná. Tvá malá bitost Lynda.

Adresa:    BABYČKA

         NA BISTŘINÁCH

         PŘIBISLAV

         58222

 

2. Doplň do vět správně i,í / y,ý

Z lesa b__lo sl__šet houkat s__čka. Město L__tom__šl se p__šní nádherným zámkem. Zal__j květiny, nevšiml sis, už us__chají? O prázdninách pl__nul čas nějak rychleji. Šije sebou jako p__tel blech. S__mona koup__la na trhu ovčí s__r. Spatřil jsem v trávě skákat zelené kob__lky. Hrdl__čka seděla na plotě celá rozčep__řená.  M__sl__š, že m__ to bude dneska ve škole m__slet? Pane doktore, s__n se nám os__pal nějakými pup__nky.

 

3. Co může dělat? Doplň vhodná slovesa:

Kočka…………………………………………………………….

Auto………………………………………………………………

Sníh……………………………………………………………….

Strom……………………………………………………………

Malíř……………………………………………………………..

Slunce……………………………………………………………

Kos………………………………………………………………..

Žák………………………………………………………………..

 

4. Napiš, co děláš každé ráno, než příjdeš do školy:

 

5. Vymysli co nejvíce sloves, která začínají na písmeno:

 

B………………………………………………………………………………

V……………………………………………………………………………………

T…………………………………………………………………………………

 

6. Škrtni slova, která nejsou citoslovce:

Hop, fuj, pink, ťuk, plácla, buch, řeka, mít, brink, hrnec, prásk, hurá, bum, sůl, cvrnk, mňau, kreslit, před, práh, syn, jejda, bác, trny, okolo, hrrrr, proto, kus, bú, mrak, cvak, kéž, věž, ach, ó, pes, mladý, haf, strom, au, křup, plesk, šest, chichichi, mlask, kokokodák, auvej, chlapec, hej, padá, pá pá, les

 

7. Ke každému slovu v prvním sloupci přiřaď správné slovo ze druhého sloupce a doplň i,í/y,ý:

 

s__likonová                                                  a dcera

dětský                                                           hodiny

s__vá                                                             květina

s__n                                                               forma

přes__pací                                                   sm__ch

us__chající                                                   holubička

os__řelé                                                        zásoby

s__slí                                                             počasí

staré                                                              měs__c

s__chravé                                                     s__tko

kulatý                                                            had

s__čicí                                                           štěnátko

 

8. Vyber a vybarvi správné slovo, které patří do věty:

 

Husité dobili – dobyli starý hrad. Vánoce patří mezi naše obyčeje—običeje. Maminka se ráno líčí—lýčí. Každý má nějaký svůj zvyk—vzlyk. Musíme každé ráno mlít—mlýt kávu. Tatínek býlí—bílí stěny. Přes hlučnou hudbu vás neslyším—nesliším. Na ozdobu se používá lýtko—lýko. Vesnice je blýsklo—blízko. Můj děda už je lysky—lysý.

 

9. Spoj protikladné příslovce:

 

daleko                                                   nahoře

dole                                                      hloupě

rozumně                                               blízko

ven                                                         nízko

vysoko                                                   nedbale

pečlivě                                                   dovnitř                                                                                                                

 

10.Vyber z nabídky vhodné příslovce a doplň ho do věty:

 

Nabídka: dlouho—rychle—spolu—tiše—věrně—vlevo—vpravo—vysoko

 

Slunce stálo……………………………….na obloze. Vítr………………………………….ševelil v listí stromů. Chlapec……………………………………..utíkal, nerozhlížel se……………………………………….ani…………………………………. Netrvalo to …………………………………..a doběhl k lesu. Za ním se ………………………………………………..držel jeho pes. Vešli …………………………………..mezi stromy.

 

Chemie

 

ropa a zemní plyn

 

 1. Přečtěte si tento text a přepište ho do sešitu nebo na papír.

V průběhu tisíců a milionů let se v klidných zátokách dávných moří na naší Zemi usazovali spolu s bahnem zbytky drobných živočichů a rostlin. Pod tlakem nadložních vrstev za nepřístupu vzduchu a účinkem bakterií z těchto zbytků pravděpodobně postupně vznikla kapalná ropa a zemní plyn, které patří k nejdůležitějším surovinám současnosti. Bez nich by se zastavila průmyslová výroba i doprava. Proto jejich těžba a prodej přináší značné příjmy do pokladnic států, kde se těží

Produkty destilace ropy a jejich využití

Plyny– především směs propanu a butanu, které jsou významným palivem (například v domácnostech, v cestovních vařičích, v upravených motorech automobilů)

Benzín– palivo spalovacích motorů, rozpouštědlo, čistící prostředek

Petrolej– palivo (proudová a trysková letadla), většinou se zněj vyrábí benzín, v malé míře se využívá ke svícení

Motorová nafta– palivo dieslových motorů, topná nafta

Mazut– palivo v průmyslových topeništích (například v teplárnách, kotelnách na lodích)

Oleje– mazadla strojních zařízení a motorů

Asfalt– úprava povrchů vozovek, izolační materiál proti vlhkosti ve stavebnictví, ochrana potrubí proti korozi

 

Dějepis

Život za normalizace

Napište si do sešitu následující zápis a otázky se správnými odpověďmi.

Nesvoboda smýšlení

Demokraticky smýšlející lidé byli za normalizace pronásledováni. Rodiče svým dětem mnohdy neříkali, co si o životě v komunismu doopravdy myslí, protože se báli, že kdyby něco ve škole řekli, nemuseli by se za trest dostat na střední školy.

Co bylo nejdůležitější při přijímacích zkouškách na dobré školy?

 1. Znalosti žáků, dostávali se ti nejchytřejší.
 2. Stranická příslušnost rodičů, jako první se dostali děti, jejichž rodiče byli v komunistické straně nebo s ní viditelně souhlasili.

 

Pronásledování

Komunistický režim pronásledoval každého, kdo s ním vyjádřil nesouhlas. Ten, kdo nesouhlasil s vpádem ruských vojsk, byl mnohdy vyhozen z dobrého zaměstnání a byl nucen dělat tu nejpodřadnější práci.

Jak byl potrestán Václav Havel?

 1. Nijak potrestán nebyl, protože s komunisty souhlasil
 2. Nesměl pracovat v divadle, místo toho byl zaměstnán jako dělník v pivovaru, byl vězněn.

 

STB

Jako nástroj k udržení poslušnosti ve společnosti sloužila tajná policie STB. Nikdo nevěděl, jestli někdo z jeho rodiny, kamarádů či kolegů v práci s touto policií nespolupracuje a neudává ho. Proto se spousta lidí bála říci to, co si doopravdy myslí.

Jak pracovala STB?

 1. Za pomoci sítě donašečů pronásledovala ty, co nesouhlasili s režimem
 2. Vyšetřovala pouze oprávněné kriminální případy – např. krádeže, vraždy

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola
Kamenná 404/4,
466 01 Jablonec nad Nisou
tel: +420 778 525 991
e-mail: reditel@zskamennajbc.cz

Fanděte nám

Copyright ©  Základní a mateřská škola Kamenná 404/4 Jablonec nad Nisou Všechna práva vyhrazena. GDPR // Tvorba webových stránek