JABLONEC NAD NISOU

Kontaktujte nás

6. třída: Domácí příprava - období 29. 3. - 9. 4.

ČESKÝ JAZYK

V tomto období budete mít více času dokončit ty úkoly, které jste zatím nezvládli časově splnit. Doba na úkoly a jejich plnění nyní bude trvat ne 1 týden, ale 2 týdny-jelikož nám do toho časově vstupují svátky jara a to Velikonoce (od 2.4.- do 5.4.).  Proto jsme se rozhodli vám přidat ještě týden času navíc, abyste si dokončili vše, co nemáte ještě hotové.

Pro náročnost učiva O tvarech sloves a  jejich časování se znovu vrátíme na str.41/ cv.4=pokud jste všechna slovesa v tomto cvičení nečasovali ve všech osobách, bude třeba to dokončit a to takto:

Vzor: sloveso zvedá (časujeme ve všech osobách čísla jednotného i množného)

číslo jednotné                                 číslo množné

1.os. já zvedám                               1.os. my zvedáme

2.os. ty zvedáš                                 2.os. vy zvedáte

3.os. on zvedá                                 3.os. oni zvedají

Takto vypíšeš do sešitu časování všech sloves ze cv.4/str.41,

Dodržuj i tuto úpravu v sešitě. Po každém slovese vynech 1 řádek.

Str.41/cv.9a)nejprve doplněné cvičení opiš

             cv.9b) teprve nyní doplňuješ osobu a číslo-??? toto přece nejde, vždyť se jedná o infinitivy – mají koncovku na – t nebo ti, a v tomto tvaru nelze osobu a číslo určit! Takže tady to byl chyták, kdo na to přišel? Tady b)cv.nelze splnit!

I další cvičení si v klidu projdi a doplň, co jsi nestihl(a).

A nyní již k novým dalším cvičením.

Str.43/cv.1 = Cvičení opiš i s nadpisem.

                        Vyhledej v něm všechna slovesa a vypiš je znovu pod

                        Článek a to do řádků a hned ke každému napiš, co je to

                        za osobu a číslo.

Vzor: jdeme=(my)1.os.č.j.,odkládáme=(my)1.os.č.j.,připravím=(já)1.os.č.j., a tak pokračuj dál celým cvičením hledej další slovesa a určuj. Snaž se najít všechna slovesa ze cvičení.Pracuj pomalu, ale pečlivě.

cv.1.b)= podtržená slovesa vyčasuj ve všech osobách (tedy 1.,2.,3.os.č.jedn. a 1.,2.,3.os.č.množ.) Budou to slovesa: připravím, líbí a přicházím – to jsou ta z článku podtržená.

Zase udržuj úpravu, jako nahoře ve cv.4/str.41.

Str.44/Opiš a vybarvi obě tabulky modré na této stránce a pozorně si je po napsání přečti a také si je několikrát zopakuj, než jim porozumíš a zapamatuj si je!

Pak teprve udělej cv.2/str.44 = doplň cvičení správně podle pravopisu a napiš celé ii s nadpisem do sešitu.

b) vyhledej v textu slovesa a podtrhej si je vlnovkou tužkou, pak je lépe najdeš a můžeš je vypisovat pod článek do řádků a určovat zase

osobu a číslo opět na řádek.

Vzor: Já se nebavím=já( 1.os.,č.j.), neotáčím se=(já-1.os.,č.j.),

          umíš=(ty-2.os.,č.j.) a tak dále již sami projít a vyhledat další slovesa.

cv.2/str.44  c) = Najděte ve cvičení tázací věty a vypište je opět pod cvičení 2.b) = čím se pozná tázací věta? Ano má totiž na konci otazník.

Hledej, která to je a vypiš ji vždy celou do sešitu a nezapomeň na otazník.

Str.44/cv.3 = máš tam uvedena slovesa a máš je přepsat do 1.os., j.č. 

                        a pak to samé sloveso do 3.os.,množ.č.

Vzor máš již v učebnici, takže tak to pokračuj.

Na otázku pod cvičením – V čem se liší jejich koncovky?- zkus přijít sám-sama!

Str.45/cv.4 = máš časovat sloveso mýt a lyžovat ve všech osobách čísla jednotného a čísla množného.

Pokus se o to, již to znáš z tabulek na str.40 dole.

Str.45/cv.5 = Doplň správnou koncovku a pak celé cvičení opiš bez chyby, snaž se velmi. Ke správnosti cvičení použij i tabulky na str.44 dole.

Str.45/cv.6a) = Opiš říkanku a doplň vynechaná písmena, báseň si čti se správným přízvukem.

             cv.6/ b) = Vypište do sloupečků slova, která jsou

                               podstatná jména           slovesa

                               urči rod a číslo               urči osobu a číslo

ČTENÍ

Vrátíme se zpět na str.37-38 a na článek Barevné pentličky.

Vypracuj do sešitu tyto úkoly:

  1. Napiš nadpis článku a pod ním jméno spisovatele.
  2. Vypiš odstavec, ve kterém se popisuje, jak chlapec učil Tondu chytat ryby.
  3. Najdi a napiš z článku odstavec o objevení barevných pentliček na řece.
  4. Vypiš věty, které říkají, co znamenaly na vodě barevné pentličky.
  5. Co viděli kluci, že způsobilo barevné pentličky na vodě-vypiš tuto větu.
  6. Nakresli si k tomu článku obrázek podobný z Čítanky(do sešitu).

 

Vrátíme se opět na str.40-42 a napiš nadpis článku a spisovatele

do sešitu a posuď sám, v čem se liší tato pohádka od klasické Červené Karkulky. To označ nadpisem – Rozdíly v pohádce:

Toto můžeš sestavit i z vět, které opíšeš z článku a vystihují tuto novou verzi pohádky. Můžeš k tomu přímo použít věty z článku, které to potvrzují, že je to v této pohádce jiné.

Nakonec si nakresli ilustraci do sešitu k této pohádce a vystihni,to co je v textu jinak.

 

MATEMATIKA

Str.58/př.6, - písemně pod sebou, bez zkoušek

Str.58/př.10 – písemně pod sebou, bez zkoušek.

 

Str.59/př.12 – písemně pod sebou a u odčítání zkoušky.

Str.59/př.16 – Sčítání, odčítání nejprve vypočítej, pak proveď porovnávání výsledků až nakonec. Nechej si místo na výsledky sčítání a odčítání, aby se ti to tam úpravou vešlo.

Str.59/př.17 – počítej písemně pod sebe bez zkoušek, další příklady k tomuto 17.př jsou na druhé straně, když otočíš na str.60 = nahoře, jsou tam ještě 3 sloupečky a nezapomeň, že je máš počítat písemně pod sebou, takže správně přepsat a žádný nevynechat!

Str.60/př.20 = Počítej písemně pod sebe a bez zkoušek.

Str.61/př.24 = vypočítej písemně a všude proveď zkoušky.

Str.61/př.27 = Přepiš jako písemné pod sebou bez zkoušek.

Toto z nového týdne je to vše a žádám vás, abyste si v časové rezervě dokončili svoje práce, které jste mi dosud neodevzdali, ať nemáte plno restů a nebudete, to muset potom při otevření školy opět dohánět po vyučování. Využijte tento milosrdný dar prodloužení časového termínu k tomu, abyste vše dokončili do 9.4.2021.

Tento den se sejdeme ve škole a odevzdáte mi vše hotové, alespoň v to doufám a moc si to přeju.

Veselé Velikonoce si popřejeme osobně zítra až se uvidíme.

Zpracovala : Mgr.Helena Bursová 26.3.2021

 

 

Přírodopis

 

Jaké jsou vody brakické?

a) sladká voda

b) mořská

c) smíšení sladké a slané vody

 

Je tělesná teplota kapra proměnlivá?

 

  Ano                                       Ne

 

K čemu slouží rovnovážné ústrojí?

 

Jak vznikne zárodek?

a) třením samice a samce

b) splynutím vajíčka a spermie ve vodě, mimo tělo ryby

c) plůdek sní žloutek

 

Jmenuj alespoň 4 sladkovodní ryby:

 

 Kde se třou úhoři?

 a) v Sargasovém moři

 b) v Indickém oceánu

 c) v Amazonce

 

Jmenuj 4 mořské ryby:

 

Je správně, že losos žije ve slané vodě a  množí se ve sladké:

Ano                                              Ne

 

Mohou ryby žít i na souši?

Ano                                              Ne

 

Dějepis

Opakování

Napište si DO SEŠITU následující otázky i se správnými odpověďmi na ně. Pokud nebudete správnou odpověď znát, přečtěte si poslední zápis.

Které tvrzení je správné?

a) Otrok je pracovním nástrojem, jehož jedinou povinností je sloužit svému pánu.

b) Otrok je svobodným občanem, který se rozhodl věnovat se umění.

c) Otrok je muž, který se oženil a následně svou ženu vypudil z domu.

Kdo to byl Hippokrates?

a) Poslední vládce městského státu Sparta

b) První známý lékař

c) První známý cestovatel

Co patří mezi živou a neživou přírodu? Roztřiď následující věci do dvou skupin.

Kámen, klacek, člověk, opice, skála, květina, kůň, moře, hlína, slon

Živá –

Neživá –

Co je to architektura a kdo je to architekt?

a) Architektura je druh divadla a architekt je starý herec.

b) Architektura je pojem pro archeologii a architekt je objevitel nálezů

c) Architektura je umění, které se zabývá stavbou domů a architekt je ten, kdo nejrůznější stavby navrhuje.

 

 
 

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola
Kamenná 404/4,
466 01 Jablonec nad Nisou
tel: +420 778 525 991
e-mail: reditel@zskamennajbc.cz

Fanděte nám

Copyright ©  Základní a mateřská škola Kamenná 404/4 Jablonec nad Nisou Všechna práva vyhrazena. GDPR // Tvorba webových stránek