JABLONEC NAD NISOU

Kontaktujte nás

3. třída: Domácí příprava - období 29. 3. - 9. 4.

!!! VYPRACUJ POUZE STRÁNKY, KTERÉ JSOU UVEDENÉ V ZADÁNÍ!!! NEDĚLEJ NIC NAVÍC!!!

 

ČESKÝ JAZYK

Slova se skupinami bě, pě, vě, mě

  1. Přečti článek.

Hříbě
Na slámě leží hříbě. Právě se narodilo. Na čele má bílou hvězdičku. I hřívu má světlou.
Bude se jmenovat bělohřívek. Klisna Pěna ho něžně olizuje. Snad mu tím říká: ,,Neměj
strach, na světě je pěkně. Za měsíc budeš běhat po louce mezi květinami a bělásky.“
Pěna měla už pět hříbat. Ale Bělohřívek bude ze všech nejpěknější.

  1. Odpověz na otázky.

Kdo nebo co je klisna? ________________________________________________________

Napiš mláďata domácích zvířat. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Vypiš z článku všechna slova, ve kterých se objevují slabiky BĚ, PĚ, VĚ, MĚ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Přepiš článek

Svatba

Oženil se mraveneček, vzal si ženu mušku, posadil ji na lavičku, dal ji cucat hrušku.
Postavil ji vedle vrby, aby pěkně stála, dal ji housle do ručičky, aby si tam hrála.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Svislými čarami odděl slova ve větách. Za každou větu napiš, z kolika slov se skládá.

Listížloutneaopadává.

Stromyzvolnausínají.

Takéněkterázvířátkapřespávajízimu.

Alezvědaváveverkanechcespát.

Chcevidětzasněženýles.

Odlétasidělázásobyoříšků.

Napodzimvyměníkožíšekzateplejší.

Vtombudeveseleskákatposněhu.

6. Čtyři věty přepiš.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PSANÍ - písanka 3/77, 3/78, 3/79

ČTENÍ – čítanka str. 74, 75, 76

MATEMATIKA

TENTO TÝDEN PRACUJ POUZE NA PRACOVNÍCH LISTECH.

PRVOUKA

Části lidského těla

Hlava, krk, trup (tělo), horní končetiny (ruce), dolní končetiny (nohy)

Části obličeje

Vlasy, oči, uši, nos, brada, tváře, ústa

Vypracuj pracovní listy – správně pojmenuj jednotlivé části lidského těla a části obličeje.

 

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola
Kamenná 404/4,
466 01 Jablonec nad Nisou
tel: +420 778 525 991
e-mail: reditel@zskamennajbc.cz

Fanděte nám

Copyright ©  Základní a mateřská škola Kamenná 404/4 Jablonec nad Nisou Všechna práva vyhrazena. GDPR // Tvorba webových stránek