JABLONEC NAD NISOU

Kontaktujte nás

8. třída: Domácí příprava - období 29. 3. - 9. 4.

Milí žáci,

vzhledem k tomu, že průběžně doplňujete opravená cvičení, je čas na zadání nových úkolů, o kterých jsme se bavili při individuálních pohovorech.

Protože jsou před námi velikonoční svátky, posuneme konzultace (telefonicky se opět domluvíme na termínu další schůzky) a přidáme maličko úkolů. Stále však platí pravidlo: že před vyhotovováním nově zadaných úkolů budou řádně vypracovány či opraveny ty předchozí. Na poslední konzultaci jsem zdůrazňoval důležitost plynulého plnění úkolů.

Jak jsme se domluvili, nebudu již tolerovat nevypracované předchozí úkoly. Čili, pro vás to znamená, že pravidelně před zahájením řešení nových úkolů zkontrolujete, zda jsou vyplněny a případně opraveny ty předchozí. 

V případě českého jazyka nezapomeňte při vyplňování pracovního sešitu pracovat s knihou. Ukazovali jsme si na individuálních pohovorech.

Vzhledem k prodlouženému termínu odevzdání úkolů (kvůli velikonocům) budete mít tentokrát výjimečně úkoly do malých červených i pracovních sešitů.

ČESKÝ JAZYK

Nejprve si zopakujte poučku na straně 25 ve žlutém rámečku. K tomu přidejte dvě další na straně 27 ve žlutých rámečcích. Jedná se stále o skloňování podstatných jmen podle vzorů.

Pak začněte vyplňovat jednotlivá cvičení.

Str. 27 cv.17a)

Cvičení opište.

Pak znovu vypište vyznačená podstatná jména a určete u nich rod, životnost (životný/neživotný) a  vzor.

Str. 27 cv.18

Cvičení opište. Slova v závorkách převeďte do správného tvaru.

Pak znovu napište jednotlivá slova v závorkách (do sloupečku pod sebe) a vedle odůvodněte pravopis.

Příklad:                        Smysl – smysl bez smyslu, jako hrad bez hradu.

Str. 27 cv.19

Opište cvičení a u podstatných jmen, kde doplňujete –i, -y v koncovce, napište do závorky vzor.

Příklad:                        Nad topoly, (hrady)

Str. 27 cv.20

Jednotlivé výrazy napište pod sebe (do sloupečku)

Příklad:                       Školní zahrady

                                    Pod skalami

Pak vedle těchto výrazů napište rod, číslo a pádpodstatných jmen. Pádové otázky jste opakovali již minule.

Str. 28 cv.21

Opište cvičení a u podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru žena určete číslo a pád.

Pracovní sešit:

Str. 12 cv.1

Str. 13 cv.2

Doporučený dopis, podací lístek

Před vyplňováním se nezapomeňte podívat do učebnice ČJ na stranu 67. Zde nastudujte poučku ve žlutém rámečku.

Str. 13 cv. 10 Poštovní poukázka

Před vyplňováním opět nastudujte nejprve strany 68 a 69 v učebnici ČJ.

Dále pak vyplňte podací lístky na str. 14, 15, 16 pracovního sešitu.

Následně pak opakujte vyjmenovaná slova a pádové otázky.

 

MATEMATIKA :

Milí žáci, jak jsme si vysvětlovali při konzultaci, stále pracujeme s pravidelnými díly jednoho celku.

Tedy u prvního cvičení Jana přečetla celou knihuza 7 dní, což je 7 sedmin.

Pokud to bude jasné, tak nebude problém vyřešit úlohy na straně 15 tedy všechna cvičení 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13.

Str. 16 cv. 14

Str. 16 cv. 2 – Výpočty zlomku z celku

Cvičení jsme si vysvětlovali, ale řídit se můžete pomocí vzoru v prvním příkladu – 18:3=6

Str. 17 cv. 2

Dále do malého sešitu vypracujte slovní úlohy z učebnice(malé modré):

Str. 27 cv. 8, 9

Str. 27 cv. 10, 11

Při vypracovávání těchto cvičení nejprve opište do sešitu zadání. Pak si tužkou nakresli celou situaci a následně vypočítej. Když si úlohu rozkreslíte, půjde vám to lépe.

Dále soustavně opakujte násobilkuJJJ.

Milí žáci, nechci vidět v sešitech nevypracovaná cvičení, kde jste někteří z vás napsali, že tomu nerozumíte. Domluvili jsme se a máte to i na webových stránkách, že v případě nejasností či neporozumění zadání mě budete kontaktovat. Číslo všichni máte, tak neváhejte a volejte ve stanovených časech.

Mějte se fajn. S pozdravem učitel.

 

 

 

 

Přírodopis

 

Dýchací soustava - výklad

Dýchací soustava - test

 

Dějepis

 

Národní obrození – založeno na lži?

Napište si do sešitu následující zápis.

Češi byli v roce 1817 již více než 200 let germanizováni. V úředním styku se používala jen němčina a čeština přežívala pouze na vesnicích. Proto byla mezi Čechy velká touha po původní ryze české literatuře, která by měla již středověké kořeny staré mnoho staletí. Žádné literární památky, které by dokazovaly dávnou velikost českého národa však neexistovaly. Až v roce 1817 byly nalezeny Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský. Byly to oslavné básně z dob kněžny Ludmily, které dokazovaly velikost Čechů. Jednalo se však o padělky, na jejichž výrobě se podíleli jejich objevitelé v čele s Václavem Hankou. Přestože dnes víme, že básně nejsou pravé, ovlivnily během sta let po jejich nalezení celou českou kulturu. Např. Národní divadlo je celé vyzdobeno v duchu rukopisů a žádný český umělec nechtěl uvěřit, že by se mohlo jednat o padělky. Definitivní verdikt byl nad rukopisy vynesen až po Sametové revoluci v roce 1989 pomocí moderních chemických analýz. Tedy více než 170 let se věřilo, že rukopisy jsou pravé a básně po tuto dobu silně působily na českou kulturu.

 

Najdi na internetu odpověď na následující otázku a zapiš si ji i s otázkou do sešitu.

Který český prezident se během svého mládí postavil proti názoru všech Čechů a prohlásil Rukopisy za padělky? Za jeho názor jím bylo dlouho opovrhováno.

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola
Kamenná 404/4,
466 01 Jablonec nad Nisou
tel: +420 778 525 991
e-mail: reditel@zskamennajbc.cz

Fanděte nám

Copyright ©  Základní a mateřská škola Kamenná 404/4 Jablonec nad Nisou Všechna práva vyhrazena. GDPR // Tvorba webových stránek