JABLONEC NAD NISOU

Kontaktujte nás

elearning

Projekt Interaktivita a e-learning - zlepšení přístupu ke vzdělávání, dotovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost celkovou částkou 1 330 806,36 Kč, má za cíl zlepšení a zjednodušení přístupu žáků s lehkým mentálním postižením (LMP) ze Základní školy a Mateřské školy, Jablonec nad Nisou, Kamenná 4, příspěvkové organizace (části Základní škola) k informacím, potřebným pro jejich vzdělávání. Snahou je zkvalitnit prostřednictvím interaktivních prvků jejich učení, zvýšit jejich možnosti zapojit se do běžného vzdělávacího procesu i budoucí konkurenceschopnost na trhu práce. Projekt klade důraz i na spolupráci žáků a jejich rodičů se školou pomocí e-learningových materiálů, které budou moci žáci s rodiči zpracovávat ve svém domácím prostředí.

Prostředkem k dosažení hlavního cíle bude moderní ICT technika a vzdělávací prostředí umožňující učitelům uplatnit interaktivní výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Tyto materiály budou nakoupeny a ve větší míře vytvořeny na škole. Zároveň bude umožněno působení moderních výukových metod na žáky; těm díky názornosti a interaktivitě pomohou snáze pochopit probíranou látku.

Přínosem pro cílovou skupinu žáků s lehkým mentálním postižením bude jednodušší přístup k informacím při vzdělávání díky zatraktivnění výuky využíváním moderních elektronických výukových metod. Žáci budou dostávat mnohem více komplexních informací a údajů, elektronické vzdělávací materiály navíc umožní mezipředmětové provázání jednotlivých probíraných témat.

Využitím ICT technologií se výuka pro žáky stane přitažlivější, názornější a tím snáze zapamatovatelnější. Po skončení výuky si žáci budou moci prostřednictvím elektronických materiálů nabyté znalosti prohloubit, příp. ověřit, jestli vše správně pochopili.

Navíc tento e-learningový typ vzdělávacích materiálů zajistí přístup k informacím i žákům, kteří se nebudou moci zúčastnit výuky ve škole, např. z důvodu onemocnění - a také větší zapojení jejich rodičů. E-kurzy i e-testy budou totiž pomocí internetu spustitelné na libovolném PC. Motivací pro cílovou skupinu žáků bude rovněž možnost používání moderní ICT ve výuce.

Učitelé získají možnost elektronicky komunikovat s rodiči svých žáků a lépe je tak informovat o potřebách žáků a možnostech jejich naplnění.

 

 

TVORBA E-LEARNINGU NA NAŠÍ ŠKOLE:

(VZHLEDEM K PŘESTAVBĚ STRÁNEK NEJSOU SOUBORY MOMENTÁLNĚ PŘÍSTUPNÉ)

 

Učitelé na naší škole zpracovávali tyto předměty:

 

Zeměpis-Evropa: 1) obyvatelstvo 2) povrch 3) průmysl 4) rostlinstvo a živočišstvo 5) zemědělství

 

Matematika: 1) počítání do 5-ti 2) počítání do 10-ti 3) počítání do 20-ti

4) počítání do 100  5) barevný svět

 

Český jazyk: 1) antonyma-synonyma 2) BĚ, BJE, PĚ, VĚ, VJE 3) samohlásky a souhlásky

4) podstatná jména 5) vyjmenovaná slova

 

Anglický jazyk: 1) barvy 2) moje rodina 3) roční období 4) slovesa 5) zvířata

 

 

V následující tabulce jsou ke stažení veškeré vypracované materiály

- čísla sloupců souhlasí s číslováním materiálů uvedených výše

- v každém materiálu je na prvním místě prezentace a případně i sada testů

či pracovní listy k tématu

 

 

  Č.1. Č.2 Č.3 Č.4 Č.5

Z

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

ČJ

 

 

 

 

 

 

AJ

 

 

2014 - přidán nový materiál (v rámci udržitelnosti projektu): Zeměpis - kraje shrnutí (1. část)

...  ...

2015 - přidán nový materiál (v rámci udržitelnosti projektu): Český jazyk - vyjmenovaná slova

....  

2016 - přídán nový materiál Anglický jazyk - Fruit and Vegetable

 

 
 

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola
Kamenná 404/4,
466 01 Jablonec nad Nisou
tel: +420 778 525 991
e-mail: reditel@zskamennajbc.cz

Fanděte nám

Copyright ©  Základní a mateřská škola Kamenná 404/4 Jablonec nad Nisou Všechna práva vyhrazena. GDPR // Tvorba webových stránek